Ansøg om et minilån uden sikkerhed

Få et lån op til 25.000 kr.

baggrund
baggrund
baggrund

Vælg beløb

4.000 kr.
1.000 kr
25.000 kr

Månedlig min. ydelse (rentebetaling)*

600 kr.

Første betalingsdato

xx.xx.xxxx

Samlet kreditbeløb

4.000 kr.

600 kr.

Månedlig min. ydelse (rentebetaling)*

xx.xx.xxxx

Første betalingsdato

4.000 kr.

Samlet kreditbeløb

Priseksempel på omkostninger
ved 12 måneders kredit


Samlede kreditomkostninger7.200 kr.
Samlet tilbagebetalingsbeløb11.200 kr.
Debitorrente (fast årlig)180%
ÅOP435,03%

Priseksempel på omkostninger ved 12 måneders kredit

Samlede kreditomkostninger7.200 kr.
Samlet tilbagebetalingsbeløb11.200 kr.
Debitorrente (fast årlig)180%
ÅOP435,03%

Kreditten ikke har nogen fast løbetid, og priseksemplet givet ud fra en antagelse om, at kreditten løber i 12 måneder, at kreditten tilbagebetales i 12 lige store månedlige betalinger, og at den endelige betaling indfrier kreditten inkl. renter og omkostninger. Uanset eksemplet bestemmer du dog selv, hvornår du vil indfri kreditten

Ansøg nu
EU låne-info

* ydelsen er betaling af den påløbne rente og medfører derfor ikke afdrag på kreditten.

Hvad betyder et minilån uden sikkerhed?

Minilån uden sikkerhed, kviklån, express-lån, hurtiglån og mange flere lignende betegnelser, falder ind under den kategori, der hedder forbrugslån.
Når der udbydes ”minilån uden sikkerhed” betyder det, at lånudbyderen ikke kræver sikkerhedsstillelse i låntagerens ejendele, eksempelvis løsøre eller fast ejendom. Sikkerhedsstillelse betyder som regel, at udlåner kræver pant, enten i form af håndpant eller underpant. Sikkerhedsstillelse kan også tage form af kaution, hvor en kautionist påtager sig at betale lånet, hvis låntager ikke er i stand til det. Det kan tage form af en bankgaranti, hvor en bank indestår for betalingen, eller en garanti.

Så nemt er det at ansøge

om et minilån uden sikkerhed

Ansøg og få svar på sms indenfor kort tid
baggrund
baggrund
Ansøg om lån

Hvordan kan der gives minilån uden sikkerhed?

Når bankerne tager sikkerhed mod et udlån, er det for at sikre sig, at de har mulighed for at få dækket et beløb, som låntageren ikke er i stand til at betale. Udbydere af minilån uden sikkerhed tager i stedet en højere rente end man traditionelt betaler for banklån, for på bedste vis at forsøge at sikre sig mod at tabe penge på et udlån. Såfremt låntagere overholder deres afdrag, er lånet hurtigere betalt tilbage til udbydere af minilån, end til udbydere af banklån.
Hos KreditNU sikrer vi os også ved at foretage grundige kreditvurderinger af vores ansøgere. Vores godkendelsesproces indeholder ikke alene en automatisk godkendelse, men også en manuel behandling af den information vi henter fra vores ansøgere. En del af den automatiske proces indebærer blandt andet også et opslag i RKI registret, og såfremt en ansøger er registreret heri, afviser vi vedkommende, da det i så fald er overvejende sandsynligt, at vedkommende ikke vil være i stand til at overholde sine afdrag. Dette sikrer os, men det giver også en øget sikkerhed for vores kunder i og med at vi ikke vil bidrage til en usund gældspiral, som ofte er det der opstår, når man tager minilån for at dække andre tidligere forbrugslån.

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål til din ansøgning? Så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon  78 762 764  eller skrive til os her.

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 22.00

Weekender fra kl. 10.00 – 22.00

Ansøg om lån

Pantsætning til minilån uden sikkerhed

Pant er den mest anvendte sikkerhedsstillelse. Typisk i form af underpant, der betyder at lånudbyderen får et tinglyst pantebrev i en genstand, men hvor pantsætterhed (her låntageren) fortsat har genstanden i sin besiddelse. Hvis låntageren ikke er i stand til at betale sit lån tilbage, kan lånudbyderen realisere pantet og få fyldestgjort sin fordring, hvilket helt konkret sker ved, at den pantsatte genstand sættes til salg, som regel på tvangsauktion.
Et lån med sikkerhedsstillelse i form af pantsætning kræver derfor, at man som låntager ejer noget, man kan pantsætte, samt er villig til at løbe den risiko, at det pantsatte vil blive solgt hvis man misligholder sine forpligtelser.

Kreditomkostningerne ved minilån uden sikkerhed

Kreditomkostningerne er, hvad man som låntager ender med at betale for at låne. Altså er det det, man udover selve lånebeløbet ender med at betale. Disse omkostninger udregnes i kroner og ikke i procent, og udgør derfor et langt bedre grundlag for at sammenligne minilån uden sikkerhed på forskellige løbetider. Man bør derfor lægge mest vægt på denne faktor, hvis man sammenligner et kortfristet lån med et langfristet.

Hvem er minilån uden sikkerhed egnede til?

Da minilån uden sikkerhed som regel er meget hurtige at optage, og der er minimalt arbejde for ansøgeren i processen, er minilån uden sikkerhed især velegnede til at dække uforudsete udgifter, eksempelvis en pludselig tandlægeregning. Det er derimod ikke egnet til at dække overforbrug, og i særdeleshed ikke til at dække udgifterne for tidligere stiftede lån.

Er minilån uden sikkerhed dyrere?

Renten på minilån uden sikkerhed er som nævnt, ofte højere end renten på banklån. Til gengæld er løbetiden ofte væsentligt lavere, så det er vigtigt at forstå hvordan man på bedste vis sammenligner lån på tværs af forskellige typer, og dermed forskellige renter og løbetider. Lånudbydere er forpligtet til at oplyse låntageren om en lang række faktorer, der kan sikre gennemskueligheden i et lån, herunder hvilken type lånet er, betingelserne, de årlige omkostninger i procent, størrelsen, løbetiden og følgerne af misligholdelser.
De væsentligste faktorer sammenligning af minilån uden sikkerhed er debitorrenten, årlige omkostninger i procent (ÅOP) og kreditomkostningerne.

ÅOP ved minilån uden sikkerhed

Særligt årlige omkostninger i procent har været omtalt, eftersom denne syner meget høj ved minilån uden sikkerhed. ÅOP er udgifterne, man samlet set betaler for et lån, udregnet for et år. I udregningen af ÅOP indgår ikke bare renten, men også gebyrer og stiftelsesomkostninger for lånet. I en sammenligning efter denne faktorer vil et kortfristet minilån ofte have flere hundrede procent i omkostninger, når man udregner for et år, hvorimod et lån der strækker sig over et år, typisk vil ligge under hundrede procent. Dette er dog ikke nødvendigvis retvisende, når man vil sammenligne et kortfristet minilån og et langfristet banklån, og er derfor et mere effektivt værktøj, når man sammenligner minilån uden sikkerhed med andre lån af samme størrelse, og – vigtigst af alt – samme løbetid.

Opsummering

Minilån er altså en betegnelse, der er synonym med forbrugslån, men vil oftest bruges om forbrugslån af en lille størrelse. At et minilån er uden sikkerhed, betyder at der ikke kræves en sikkerhedsstillelse i form af pant, kaution eller bankgaranti. Ved et minilån uden sikkerhed sikrer man sig derfor, at man ikke mister sine ejendele i tilfælde af misligholdelse af låneaftalen. Man må dog i stedet tåle en lidt højere rente på sit lån, hvilket dog opvejes ved at minilån ofte er meget kortfristede, hvorfor de endelige omkostninger ofte er lavere end langfristede lån af samme størrelse – man bør derfor alene sammenligne lån på samme størrelse og løbetid ved at se på de årlige omkostninger i procent, og i stedet sammenligne lån med forskellige løbetider ved at se på de samlede kreditomkostninger.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 22.00 | Weekender fra kl. 10.00 – 22.00

Ansøg om lån