Du kan klage til Blue Finance Denmark ApS ved at udfylde og indsende nedenstående klageformular.

Klageformularen kan indsendes til info@kreditnu.dk.

Efter du har indsendt din klage, vil vores klageansvarlig anerkende modtagelsen af din klage inden for tre arbejdsdage (tre til fem hverdage). I forbindelse med anerkendelsen af klagemodtagelsen, vil du også blive oplyst om det videre forløb af klagebehandlingen, hvornår klagen forventes besvaret, samt om der til brug for klagebehandlingen er behov for, at vi indhenter yderligere information.

En klage, der er fremsendt af en tredjemand, behandles kun, hvis der fremsendes en gyldig fuldmagt fra låntageren.

Download formular: Klageformular

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00 | Weekender fra kl. 10.00 – 20.00