fbpx Skip to main content

Klageformular

Du kan klage til Blue Finance Denmark ApS ved at udfylde og indsende nedenstående klageformular.

Klageformularen kan indsendes til info@kreditnu.dk.

Efter du har indsendt din klage, vil vores klageansvarlig anerkende modtagelsen af din klage inden for tre arbejdsdage (tre til fem hverdage). I forbindelse med anerkendelsen af klagemodtagelsen, vil du også blive oplyst om det videre forløb af klagebehandlingen, hvornår klagen forventes besvaret, samt om der til brug for klagebehandlingen er behov for, at vi indhenter yderligere information.

En klage, der er fremsendt af en tredjemand, behandles kun, hvis der fremsendes en gyldig fuldmagt fra låntageren.

 

Klageformular
Klagerens fulde navn
Dato(er) for hændelse
Lånenummer
Emne for klagen.

(afkryds relevante felt)

☐ Udlån (f.eks. klager vedrørende priser og renter)

☐ Omkostninger/gebyrer (f.eks. klager vedrørende etableringsgebyrer)

☐ Markedsføring

☐ Diverse (øvrige klager om produkter)

Medie hvorpå hændelsen forekom.

(afkryds relevante felt)

☐ Låneaftalen

☐ SMS

☐ Mail

☐ Hjemmeside

☐ Andet

Hvis ”Andet” skriv hvilke(t):

 

Beskrivelse af klageemnet.

 

Beskrivelsen af klageemnet skal være præcis, fyldestgørende og indeholde alle relevante informationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00 | Weekender fra kl. 10.00 – 20.00