fbpx Skip to main content

Opdateret den 8. august 2022

Privatlivspolitik – KreditNU

BLUE FINANCE DENMARK APS, CVR.nr.: 39824515 (herefter ”Blue Finance”)

1.     PRIVATLIVSPOLITIK

 • Blue Finance Denmark ApS (herefter Blue Finance) bevilger lån til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Kreditvurderingen tager udgangspunkt i oplysninger om dig.
 • Hos Blue Finance går vi op i, at du ikke låner flere penge, end hvad din økonomi kan bære i øjeblikket.
 • Vi respekterer dit privatliv og er forpligtet til at opretholde dine rettigheder til retmæssig behandling og beskyttelse af dine personlige oplysninger.
 • Nærværende privatlivspolitik vil blive revideret løbende. Dette sker for sikre et højt beskyttelsesniveau. Privatlivspolitikken revideres, såfremt der sker ændringer inden for retsområdet.
 • Du kan ved at læse denne privatlivspolitik få information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Blue Finances behandling og opbevaring af dine personoplysninger er styret af vores privatlivspolitik. Privatlivspolitikken og interne retningslinjer udgør til sammen rammerne for vores behandling af personoplysninger.
 • Vi indestår for, at vi beskytter de oplysninger, vi indhenter og behandler om dig.
 • Følgende er vores privatlivspolitik, og udgør vores forklaring på vores behandling af dine personlige oplysninger.

2.     HVORFOR INDHENTER VI OPLYSNINGER OM DIG?

 • Vi indhenter dine personoplysninger for at være i stand til at tilbyde dig et lån.
 • Blue Finance ønsker at sikre en høj grad af databeskyttelse. Beskyttelse af dit privatliv er et vigtigt fundament for tillidsforholdet mellem os som parter. Blue Finance er indrettet med tekniske og organisatoriske tiltag, der sikrer dig beskyttelse af dine personoplysninger. Vi har gennemført organisatoriske tiltag ved at udarbejde både interne og eksterne databeskyttelsespolitikker. For at sikre overholdelsen af gældende politikker og beskyttelse af dine oplysninger, fører Blue Finance tilsyn og gennemfører kontroller. Vi vil tage alle nødvendige skridt for at sikre et effektivt sikkerhedsniveau i organisationen. Dette gør vi med henblik på at beskytte dine personoplysninger.

3.     HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?

 • “Personoplysninger” er enhver form for information, der kan relateres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (”registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især med en identifikator såsom navn, lokaliseringsdata, telefonnummer, alder, køn, en medarbejder, en jobansøger, kunde og samarbejdspartner. Personoplysninger omfatter også særlige kategorier af personoplysninger. Disse kaldes følsomme personoplysninger og er oplysninger såsom kontonummer, ID-nummer, lokaliseringsdata, onlineidentifikator eller et eller flere faktorer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, økonomiske eller sociale identitet. Personoplysninger omfatter ikke kun oplysninger indsamlet fra vores kunder. Dette kan også være oplysninger relateret til kontaktpersoner i et firma, herunder navn, titel, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer o.lign.
 • Følgende oplysninger behandler vi om dig:
 • CPR-nummer
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mobilnummer
 • Mailadresse
 • Månedlig forventet indkomst efter skat
 • Månedlig forventet samlede udgifter
 • Antal børn i hjemmet
 • Civilstatus
 • Bankoplysninger (Banken som kunden er tilknyttet)
 • Kontonummer
 • Saldooplysninger
 • Kontonavn, kontotype, kreditgrænse og transaktionsomkostninger
 • Seneste 12 måneders transaktionshistorik
 • Registreret i RKI
 • Fysisk adresse i CPR
 • Status i CPR (aktive, døde, under værgemål mv.)
 • Registreret i debitorregistreret
 • Risikoprofil
 • Amortiseringsplan
 • Betalingsvillighed
  • Det kan forekomme, at dine personoplysninger bliver underlagt en behandling, der er lovpligtig efter Hvidvaskloven. Du vil ikke blive underrettet, hvis en sådan behandling forekommer.

4.     HVORDAN INDHENTER VI DINE DATA?

 • Følgende oplysninger om dig indsamler vi direkte fra dig:
 • CPR-nummer
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Køn
 • Mobilnummer
 • Mailadresse
 • Månedlig forventet indkomst efter skat
 • Månedlig forventet samlede udgifter
 • Antal børn i hjemmet
 • Civilstatus
  • Følgende oplysninger om dig indsamler vi direkte fra dig, men via en databehandler:
 • Bankoplysninger (Databehandler: Monthio)
 • Kontonummer (Databehandler: Monthio)
 • Saldooplysninger (Databehandler: Monthio)
 • Kontonavn, kontotype, kreditgrænse og transaktionsomkostninger (Databehandler: Monthio)
 • Seneste 12 måneders transaktionshistorik (Databehandler: Monthio)
  • Følgende oplysninger om dig indsamler vi fra en anden dataansvarlig:
 • Registreret i RKI (Dataansvarlig: Experian)
 • Fysisk adresse i CPR (Dataansvarlig: Experian)
 • Status (aktive, døde, under værgemål mv.) i CPR (Dataansvarlig: Experian)
 • Registreret i debitorregistreret (Dataansvarlig: Bisnode)
 • Registreret på PEP-liste (Dataansvarlig: CiQ)
 • Registreret på Finanstilsynets sanktionsliste (Dataansvarlig: CiQ)
  • Følgende oplysninger om dig fremkommer vi med:
 • Lånenummer
 • Lånebeløb
 • Skyldige beløb
 • Amortiseringsplan
 • Betalingsvillighed

5.     HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

 • Den primære behandling af dine personoplysninger sker med henblik på indgåelse og håndtering af din låneaftale. Indgåelse og håndtering af din låneaftale omfatter blandt andet:
 • at vi behandler dine personoplysninger med henblik på at foretage en kreditværdighedsvurdering af dig,
 • at vi behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde reglerne om kundekendskabsprocedurer i Hvidvaskloven, og
 • at vi kan udbetale lånets hovedstol til din konto.
  • Derudover behandler vi muligvis dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencer. Behandles dine personoplysninger i forbindelse med en konkurrence skyldes det, at du har samtykket til at deltage i konkurrencen. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail herom til info@kreditnu.dk.
  • Ydermere behandler vi muligvis dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Behandles dine personoplysninger med henblik på markedsføring, skyldes det, at du har samtykket hertil. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail herom til info@kreditnu.dk.
  • Vi bestræber os altid på at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte, og vi vil altid sørge for at urigtige oplysninger omgående bliver berigtiget eller slettet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, at dine personoplysninger er korrekte.

6.     RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNIGNER

 • Behandling af dine personoplysninger kræver et retsgrundlag. Vi anvender følgende retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger:
 • Samtykke til behandlingen
 • Opfyldelse af kontrakt
 • Overholdelsen af retlige forpligtelser
 • Egne legitime interesser
  • Nedenfor gennemgås det, hvordan ovenstående retsgrundlag skal forstås i forholdet til behandlingen af dine personoplysninger.
  • Samtykke til behandling
   • Samtykke skal forstås i overensstemmelse med kravene herom i GDPR. Det vil sige, at et samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra dig, hvorved du ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at dine personoplysninger gøres til genstand for en behandling. Vi anvender dette retsgrundlag, når vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring eller konkurrence. Derudover anvendes samtykke som behandlingsgrundlag i forbindelse med behandlingen af eSkatData. Du kan i din skattemappe i mindst 5 år tilgå samtykket og finde yderligere information om, hvilke data der bliver overført fra Skatteforvaltningen.
   • Ydermere anvender vi samtykke som behandlingsgrundlag, når der træffes en automatisk afgørelse i en ansøgning om et lån. For yderligere information herfor henvises til nedenstående afsnit “FULD AUTOMATISK AFGØRELSE”.
  • Opfyldelse af kontrakt
   • Retsgrundlaget, der omhandler ”opfyldes af kontrakt”, finder anvendelse, når vi behandler dine personoplysninger med henblik på at håndtere låneaftalen, som du har indgået med os. Det kan eksempelvis være oplysninger om den bankkonto, som hovedstolen skal udbetales til.
  • Overholdelsen af retlige forpligtelser
   • Når vi angiver, at vi baserer et retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger på at overholde retlige forpligtelser, skyldes det, at vi som en lånudbyder er forpligtet til at overholde bestemte europæisk og danske lovgivninger. Når du optager et lån hos os, kan det derfor forekomme, at dine personoplysninger bliver gjort til genstand for en behandling, som er hjemlet i en retlige forpligtelse. Det kan eksempelvis være kravet om, at du skal gennemgå en kundekendskabsprocedure efter reglerne herom i Hvidvaskloven inden, at vi må indgå en låneaftale med dig. Lovgivning, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er blandt andet:
  • Hvidvaskloven
  • Kreditaftaleloven
  • Databeskyttelsesloven
   • Egne legitime interesser
    • Afslutningsvist kan det forekomme, at retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger skyldes, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger.
   • Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvilket retsgrundlag vi anvender til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan fremsende en forespørgsel til os via info@kreditnu.dk.

7.     VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Videregivelse med henblik på markedsføring
  • Vi videregiver dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, som bistår med vores markedsføringsaktiviteter. En sådan videregivelse forekommer kun, hvis du har samtykket hertil. Du kan afgive samtykke på følgende to måder:
 • Markedsføringssamtykke
 • Cookietilladelse
  • Markedsføringssamtykke
   • Markedsføringssamtykke kan afgives i forbindelse med ansøgningen om lån. Markedsføringssamtykket er baseret på en opt-in løsning, hvilket indebærer, at vi kun kan behandle dine personoplysninger med henblik på markedsføring, hvis du aktivt har afkrydset dette forud for ansøgning om et lån. Formål med markedsføring kan være at øge kendskabsgraden af vores produkter, konkurrencer eller rabatkampagner. Eksempler på samarbejdspartnere, som sådanne oplysninger videregives til, er Google Inc. og InMobile ApS. Du kan altid omkostningsfrit tilbagekalde et markedsføringssamtykke.
  • Cookietilladelse
   • En cookietilladelse er et samtykke til, at vi eksempelvis må anvende og indsamle din IP-adresse og oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Formålet med at indsamle sådanne oplysninger er, at kunne foretage annoncering af vores produkter, konkurrencer mv. Eksempler på samarbejdspartnere, som sådanne oplysninger videregives til, er Facebook Inc. og Snapchat Inc. Du kan altid omkostningsfrit tilbagekalde en cookietilladelse. Derudover kan du også selv skjule vores annoncer.
  • Videregivelse til offentlige myndigheder
   • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndighed i det omfang, at vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen. Sådanne videregivelse kan eksempelvis forekomme efter reglerne herom i Hvidvaskloven.
  • Videregivelse til inkassovirksomhed
   • Vi videregiver oplysninger om dig til en inkassovirksomhed, hvis der foreligger en rimelig grund herfor. Du vil blive underrettet om en videregivelse af dine personoplysninger til en inkassovirksomhed efter reglerne i Renteloven.

8.     FULD AUTOMATISK AFGØRELSE

 • Vi anvender et teknisk værktøj, som overvåger og udfører bestemte processer. Dette værktøj kan bl.a. afvise en låneansøgning, hvis bestemt kriterier er opfyldte. I de tilfælde, hvor det tekniske værktøj afviser en låneansøgning uden menneskelig indblanding, foreligger der en fuld automatisk afgørelse i overensstemmelse med definitionen herom i GDPR.
 • Det tekniske værktøj kan træffe automatisk afgørelse, hvis ét af følgende kriterier er opfyldt:
 • Du har et ugyldigt CPR.nr.
 • Det angivne CPR.nr. stemmer ikke overens med oplysningerne fra NemID eller eSkattemappen
 • Du har en ugyldig adresse
 • Du er registreret i RKI
 • Du er registreret i Debitor Registret
 • Du er enten yngre end 23 år eller ældre end 70 år
 • Der er registreret et højt forbrug på gambling og/eller betting.
 • Du er blacklistet
 • Du har angivet en forkert SMS-kode
  • Afvises en låneansøgning automatisk af det tekniske værktøj, vil du modtage en besked med en detaljeret beskrivelse af, hvorfor din låneansøgning er blevet afvist. Beskeden beskriver ligeledes, hvordan du kan gøre indsigelse mod den automatiske afgørelse ved at kontakte vores kundesupport.

9.     DINE RETTIGHEDER SOM REGISTERET

 • Du har som registeret en række rettigheder i GDPR. Disse rettigheder er oplistet og beskrevet i det følgende:
 • Retten til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Retten til sletning af dine personoplysninger
 • Retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Retten til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse
  • Hvis du vil læse mere om dine rettigheder efter GDPR, kan du finde mere på Datatilsynets hjemmeside: Hvad er dine rettigheder (datatilsynet.dk).
  • Vi besvarer en anmodning om udøvelse af dine rettigheder hurtigst muligt og ikke senere end 30 dage efter modtagelsen.

10.  DATABESKYTTELSE GENNEM DESIGN OG DATABESKYTTELSE GENNEM STANDARDINDSTILLINGER

 • Blue Finance skal i forbindelse med sin udvikling af produkter og udvikling af tekniske løsninger overholde principperne om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.
 • Blue Finance skal tage hensyn til omkostninger ved udvikling, implementering, karakter, omfang og sammenhæng og formål vurderet i forhold til risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

11.  OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for opfyldelse af formålene, der danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger i mindst 5 år efter en forretningsforbindelses ophør eller gennemførelsen af en transaktion, hvis dette er påkrævet efter reglerne herom i Hvidvaskloven.
 • Har vi afvist din ansøgning, opbevarer oplysningerne givet af dig i op til 12 måneder efter afvisningen af din ansøgning. Vi opbevarer afviste ansøgninger med henblik på at kunne gennemføre en grundig kreditvurdering, såfremt du inden for 12 måneder måtte ansøge om kredit igen.

12.  DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

 • Blue Finance Denmark ApS (CVR.nr.: 39824515) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger hos KreditNU.
 • Kontaktoplysninger:

Adresse: Nørreport 26, 3., 8000, Aarhus C.

E-mail: info@kreditnu.dk

Telefon: +45 78 76 27 64

13.  KLAGE OVER VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette sket til:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller dt@datatilsynet.dk.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00  |  Weekender fra kl. 10.00 – 20.00