Opdateret den 12. februar 2019.

 

KreditNU bevilger kredit til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering, hvor denne tager udgangspunkt i oplysninger om dig fra eksterne kreditvurderingsbureauer. Hos KreditNU går vi op i, at du ikke låner flere penge, end hvad din økonomi kan bære i øjeblikket.

KreditNU respekterer dit privatliv og er samtidig forpligtet til at opretholde dine rettigheder til retsmæssig behandling og beskyttelse af personlige data. I vores privatlivspolitik finder du en uddybende forklaring vedrørende dine personlige data. Disse data består dels af data, som vi har fået fra tredjeparter, og dels af data, som vi kan indhente fra dig.

Vi indestår for, at vi beskytter de oplysninger, vi indhenter og behandler om dig.

Som følge af at vores privatlivspolitik bliver opdateret løbende, anbefaler vi dig, at du holder dig orienteret om denne side, og om eventuelle opdateringer.

I nedenstående tekst finder du nøje forklaring på de forskellige spørgsmål, du måtte ønske svar på.

 

Hvorfor indhenter i mine data?

For at du kan benytte vores service i henhold til din låneaftale, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig, således vi på bedst mulige måde kan behandle din ansøgning inden låneaftalen indgås. Dertil kommer, at vi skal have dig identificeret, inden låneaftalen indgås. Hvis ikke vi kan behandle dine persondata, har du ikke mulighed for at benytte vores produkter eller services, hvilket indbefatter at der ikke er mulighed for at indgå en låneaftale.

Ydermere behandler vi dine personoplysninger, såfremt det er nødvendigt, for at:

 • overholde forpligtigelser som tilkommer os i medfør af offentlig lovgivning, herunder rapporteringsforpligtelser til myndigheder,
 • identificere og undgå svindel, hvidvaskning af penge, terrorfinansiering eller andre kriminelle handlinger,
 • forfølge vores egne legitime interesser, herunder i tilknytning til;
  • administration af din låneaftale (information om eventuelle ændringer i vores produkter eller services, søge tilbagebetaling af udestående beløb m.v.)
  • for at forbedre vores produkter eller services, og for at opdatere, teste og implementere nye teknologier vedrørende identifikation, risiko og vurderinger af kreditværdighed, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge samt terrorfinansiering
  • til statistiske og markedsanalyseformål, til at måle eller forstå den effektive virkning af vores reklamer til dig og andre, og til at levere relevant markedsføring til dig
  • til at administrere og forbedre vores hjemmeside (holde den sikker og sørge for, at indholdet heraf præsenteres på den mest effektive måde for dig på din enhed)
  • for at forebygge kriminelle aktiviteter

Såfremt der foreligger specifikt samtykke, vil vi i enkelte tilfælde behandle personoplysninger relateret til kriminelle aktiviteter og afsagte domme, hvis dette er autoriseret af EU eller national lovgivning.

 

Hvordan indhenter i mine data?

Forud for indgåelse af låneaftalen, indhenter vi dine oplysninger på tre måder:

 1. oplysninger du selv giver os, herunder via låneansøgningen, post, e-mail, telefon, chat eller andre af vores kommunikationstjenester,
 2. automatisk indhentede oplysninger som følge af at du benytter vores hjemmeside eller produkter, og
 3. oplysninger indhentet fra en udefrastående tredjepart.

Til brug for indhentelse af de oplysninger vi indhenter automatisk, anvender vi cookies og anden tilsvarende teknologi.

 

Hvilke data indhenter i om mig?

Som anført ovenfor, indhenter vi oplysninger om dig på tre måder. Nedenfor ser du en udførlig forklaring på, hvad disse forskellige indhentningsmåder nærmere indbefatter.

1. Oplysninger du selv giver os

Oplysninger du selv giver os, kan ske på følgende måde:

 • ved at du registrerer dig på vores hjemmeside, bruger vores hjemmeside, ansøger om lån eller anden tjeneste, som vi måtte tilbyde på vores hjemmeside,
 • ved at du er i kontakt med os af andre årsager, herunder igennem vores hjemmeside, e-mail, telefon, chat eller anden tjeneste,
 • ved at du rapporterer et problem eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter og ydelser,
 • ved at du deltager i en konkurrence, promotion eller undersøgelse på nogen måde.

Når du ansøger om lån, omfatter de oplysninger, du giver os følgende: cpr-nummer, e-mail, mobilnummer, kontonummer samt forventet månedlig netto indtægt og udgifter. Vi bruger de oplysninger, du giver os, herunder registrerer og lagrer dem.

2. Automatisk indhentede oplysninger ved brug af vores hjemmeside

Så snart du besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk indhente følgende oplysninger:

 • tekniske oplysninger, hvilket omfatter internetprotokollen (ip-adressen) og internetudbyderen, som bliver anvendt til at oprette forbindelse fra din computer til internettet, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform, skærmopløsning, lokation samt skriftindstillinger,
 • oplysninger om dit besøg, herunder den fulde Uniform Ressource Locators (url) clickstream til, gennem og fra hjemmesiden (herunder data og tid), produkter du også har søgt efter, eventuelle filer du har åbnet gennem vores side (HTML sider, grafik, osv.), sidens svartider, downloadfejl, længden for besøg på visse sider, oplysninger om adfærd på siden, metoder som bruges til at bladre væk fra siden og telefonnumre, som bruges til at ringe til vores kundeservicenummer.

3. Oplysninger fra tredjepart

Via tredjepart indhenter vi oplysninger om dig. Dette gør vi i overensstemmelse med den til enhver tid gældende datalovgivning, og såfremt det bliver nødvendigt at anmode dig om et samtykke forinden indhentningen, vil et sådant samtykke blive indhentet fra dig.

Når du ansøger om et lån, kan vi søge oplysninger om dig og din kreditværdighed, herunder din økonomi og tidligere og nuværende hæftelser. Herudover kan vi også søge oplysninger om dig og din ansættelsesposition fra relevante registre, herunder registre med oplysninger om indkomst, kredithistorik, adresse, bedrageri, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Endvidere kan vi modtage oplysninger fra din bank og andre finansielle eller betalingsinstitutioner vedrørende dine betalinger til os.

De tredjeparter vi bruger, for at kan foretage en kreditvurdering af dig forud for låneaftalens indgåelse, er:

 • Experian, validering af dit cpr-nummer, som du oplyser ved ansøgningen om kredit.
 • RKI og Debitorregistret, herunder for at se, om du står registreret heri,
 • Oplysninger om din kontohistorik igennem de seneste 12 måneder, hvor Nordic API Gateway bliver anvendt til indhentelse af disse oplysninger,
 • KreditStatus, til indhentningen af oplysninger om dine eksisterende kreditaftaler fra de banker og finansieringsselskaber, der er tilsluttet KreditStatus. KreditNU kan derfor indhente identifikationsoplysninger, herunder om lånetype, stiftelsestidspunkt, oprindelig hovedstol på lån/kreditramme samt den aktuelle saldo. Oplysninger om, hvilke banker og finansieringsselskaber der er tilsluttet KreditStatus kan indhentes via KreditStatus.

Som anført ovenfor, indhenter vi oplysninger om dig og din kontohistorisk via Nordic API Gateway. Igennem Nordic API Gateway indhenter vi oplysninger digitalt fra din bank omkring dine indtægts- og udgiftskategorier, så vi kan få et overblik over dit forbrug. Da vi kun har adgang til at se kategoriseringen af dine indtægter og udgifter, kan vi ikke se, hvad du har købt af produkter.

Endvidere foretager vi også en løbende monitorering af dig ved brug af ovenstående aktører, således vi kan se, om du registreres i RKI, flytter adresse, går konkurs eller afgår ved døden.

Endeligt indhenter vi oplysninger om dig, fra andre af vores samarbejdspartnere i markedsføringsøjemed vedrørende konkurrencer og promoveringer, du deltager i.

 

Hvor længe lagrer i mine data?

For at sikre vores egne juridiske legitime interesser ved eventuelle uoverensstemmelser, og for at iagttage de forpligtelser, som tilkommer os i henhold til enhver tid gældende national lovgivning, vil vi lagre dine oplysninger i en periode efter dit aftaleforhold er ophørt hos os.

Derfor lagrer vi dine personoplysninger efter aftaleforholdets ophør, såfremt det anses for rimeligt og nødvendigt i forhold til det formål oplysningerne behandles. Dertil kommer, at vi også lagrer oplysninger med det formål hurtigt at kunne foretage en ny kreditvurdering, såfremt du måtte ansøge om kredit igen inden for 1 år efter vores sidste aftaleforhold ophørte.

 

Videregiver i mine data?

Vi videregiver dine oplysninger til vores samarbejdspartnere som bistår med vores markedsføringsaktiviteter. I relation hertil, vil vi videregive de oplysninger, vi automatisk indhenter om dig, når du benytter dig af vores hjemmeside og produkter, når du deltager i vores konkurrencer m.v. De oplysninger vi indhenter automatisk i denne henseende, omfatter blandt andet cookies og tilsvarende teknologi.

De oplysninger, som vi indhenter om dig i forbindelse med kreditvurderingen, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til nogen tredjepart. En videregivelse af disse personoplysninger vil dog forekomme i det omfang, vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at videregive oplysninger om din brug af vores ydelser og dine besøg på vores hjemmeside.

Ved overførsel af disse persondata, er vi forpligtede til at sikre, at modtageren af disse data følger de samme sikkerhedsforanstaltninger for lagring og behandling af personlige data, som vi gør.

Dine personlige data vil blive behandlet, opbevaret og videregivet til tredjeparter i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, aftalen mellem dig og os, samt de samtykker, vi har indhentet fra dig.

 

Hvilke rettigheder har jeg over mine data?

I henhold til persondataforordningen (GDPR) har du følgende rettigheder:

 • retten til at få indsigt i dine egne data,
 • retten til at anmode om, at vi retter eller indskrænker behandlingen af visse oplysninger om dig,
 • retten til at få slettet dine data (retten til at blive glemt),
 • retten til at modsætte dig behandling af dine data og til at indskrænke behandlingen af dine data, herunder
  • ret til at fravælge direkte markedsføring,
  • hvis behandlingen af dine data, foregår på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid retten til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke påvirke den retsmæssige behandling, der er foregået inden du tilbagekaldte samtykket. Dit samtykke kan tilbagekaldes ved at kontakte vores kundeservice.
 • retten til at få udleveret en kopi af de data, vi behandler om dig, i et struktureret og maskinlæsbart format (dataportabilitet),
 • retten til at fremsende en klage til Datatilsynet, såfremt vores behandling af dine data ikke lever op til gældende lovgivning.

Dine rettigheder udøver du ved at sende en anmodning herom til vores kundeservice på info@kreditnu.dk.

Dog bemærkes det, at der kan foreligge omstændigheder som umuliggør, at vi kan imødekomme din anmodning. Dette kan ske i det omfang, vi i henhold til national lovgivning er forpligtet til at opbevare dine oplysninger, herunder hvidvasklovgivning, skattelovgivning eller forbrugerbeskyttelsesregler.

 

Hvordan kan jeg kontakte jer?

Såfremt du måtte have spørgsmål, anmodninger eller kommentarer til vores privatlivspolitik, eller hvordan vi behandler dine data, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os via mail, info@kreditnu.dk eller telefon 78 76 27 64.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00  |  Weekender fra kl. 10.00 – 20.00