Skip to main content

Marketingpolitik

 

Ved afgivelse af marketingsamtykke erklærer Kunden at acceptere nedenstående betingelser:

  • KreditNU og dennes samarbejdspartnere kan kontakte Kunden gennem e-mail, sociale medier, sms og andre digitale kanaler med henblik på markedsføring omkring produkter fra KreditNU v/ Blue Finance Denmark ApS, herunder rabatkampanger, konkurrencer og andre lignende markedsføringstiltag.
  • KreditNU opbevarer og bruger personoplysninger om Kunden, herunder identitetsoplysninger, køn, alder, købs- og søgeadfærd, interesseområder mv. og samkører disse oplysninger med andre personoplysninger, som KreditNU allerede har om Kunden eller vil få fra anden side, f.eks. fra hjemmesider og cookies. Markedsførings målrettes dermed Kunden.

Kunden accepterer, at KreditNU må bruge dennes marketingsamtykke til at orientere Kunden og spørge Kunden angående opdatering af dennes samtykke med henblik på nye samarbejdspartnere og produkter.

Kunden erklærer at være indforstået med, at KreditNU passer på dennes data i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR), og at Kunden altid kan kontakte KreditNU vedrørende spørgsmål herom.

KUNDENS RETTIGHEDER:

Kunden kan til enhver tid anmode KreditNU om at slette samtlige personoplysninger i tilfælde af, at Kunden ikke længere ønsker at blive kontaktet i markedsføringsøjemed. Læs mere om dine rettigheder på https://kreditnu.dk/privatlivspolitik/.

SAMTYKKE:

Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes uden omkostninger for Kunden.
* Kunden er dog forpligtet til at opretholde gyldige kontaktmuligheder for KreditNU, så længe lånet er aktivitet og skal serviceres.

Ønsker Kunden at tilbagekalde sit samtykke til SMS, kan det gøres ved at besvare den tilsendte SMS med teksten “SMS STOP”, som anført i den tilsendte SMS. E-mail kan afmeldes ved at fælge linket, som Kunden finder nede3rst i den tilsendte mail.

Ønskes begge markedsføringssamtykker tilbagekaldt, kan Kunden også kontakte KreditNU for nærmere hjælp hertil, eller tilgå “Min profil” og ændre dette.

GYLDIGHED:

Kundens marketingssamtykke er gyldigt i tre år, medmindre dette tilbagekaldes af Kunden.