fbpx Skip to main content

Hvidvaskloven kræver, at finansielle virksomheder kender deres kunder tilstrækkeligt og kontrollerer deres identitet. Da vi er en finansiel virksomhed, betyder det, at vi med jævne mellemrum vil bede vores kunder om at indsende identitetsoplysninger, så vi kan ajourføre vores kundekendskab, jf. Hvidvasklovens § 10 (LBK nr. 316 af 11/03/2022). 

Disse regelmæssige tjek skal gøre os i stand til at opdage situationer med større risiko samt afvigelser i en kundes normale mønster.  

Vi er også forpligtede til at overvåge vores kunders transaktioner. Hvis vi oplever mistænkelige transaktioner, er vi forpligtede til at underrette Hvidvasksekretariatet herom. Dette er et vigtigt led i at bekæmpe kriminalitet og især grov kriminalitet.  

Derfor er vi nødt til at bede alle kunder om at indsende dokumentation, da det ofte kan være svært at opdage fra begyndelsen hvilke kunder, der har planer om at blive involverede i hvidvask eller terrorfinansiering. 

Denne kundekendskabsprocedure er derfor ikke udtryk for mistanke, det er blot en del af vores rutine- og sikkerhedsmæssige tjek. Det er en måde, hvorpå du som kunde kan hjælpe med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering ved at hjælpe os med at eftertjekke din identitet og ajourføre vores oplysninger, jf. Hvidvasklovens § 11 og artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849. 

Vi er forpligtede til at kontrollere identitetsoplysningerne ved hjælp af en uafhængig og pålidelig kilde. Det betyder, at vi har brug for ekstern dokumentation til at bekræfte dine kundeoplysninger, så vi kan sikre os, at vi har de rigtige oplysninger om dig.  

Vi beder derfor om billedlegitimation og adresselegitimation. Billedlegitimation kan være en kopi af dit pas eller kørekort, og adresselegitimation kan være en kopi af dit folkesundhedskort.  

Du kan sende os de relevante dokumenter på mailen kundekendskab@kreditnu.dk. 

Det er op til os at vurdere, om vi har tilstrækkelig med dokumentation, data og oplysninger for at kontrollere din identitet, og det er derfor en konkret vurdering fra vores side. 

Vi følger naturligvis databeskyttelsesloven og EU’s GDPR-forordning, men hvidvaskloven er en speciel lov, som er hævet over databeskyttelsesreglerne og derfor går forud for disse.  

Vi anvender og gemmer kun de gemte oplysninger for at overholde hvidvaskloven, og vi bruger derfor ikke oplysningerne i andre sammenhænge, f.eks. i forbindelse med markedsføring.  

Hvis en person oplyser, at vedkommende handler på vegne af en af vores kunder, eller der på anden måde er tvivl om, hvorvidt en person handler på egne vegne, vil vi identificere personen. Vedkommendes identitet skal verificeres af en pålidelig og uafhængig kilde, jf. Artikel 13, stk. 1 i direktiv (EU) 2015/849. 

På baggrund af vores kundeoplysninger kan vi inddele kunder i lav, mellem og høj risiko. En kunde kan f.eks. være høj risiko, hvis de er politisk eksponerede, jf. Proceduren for hvidvasklovens § 18 (PEP) og artikel 20 i direktiv (EU) 2015/849, i kraft af deres hverv eksempelvis som folketingsmedlem eller højesteretsdommer. Det kan også være, at de er bosat i et andet land med et højt korruptionsniveau. Hvis vi vurderer en kunde til at være høj risiko, stiller hvidvaskloven krav om, at vi skal kende dem ekstra godt. Det kan indebære, at vi beder om mere dokumentation eller stiller uddybende spørgsmål, jf. artikel 18-24 i direktiv (EU) 2015/849. 

Hvad er billedlegitimation?  

Billedlegitimation er et offentligt dokument med vedhæftet billede, som kan bekræfte din identitet. Det kan for eksempel være en kopi af dit pas udstedt af en offentlig myndighed i dit hjemland, nationalt kørekort, NATO-pas, politilegitimationskort, Forsvarets identitetskort eller et nationalt identitetskort med billede udstedt af en offentlig myndighed i dit hjemland, som kan anvendes som rejsedokument i Schengen-lande. 

Hvad er adresselegitimation?

Adresselegitimation er et officielt dokument med dit fulde navn, som kan bekræfte din aktuelle bopælsadresse. Det kan for eksempel være en kopi af dit sundhedskort, en huslejeopkrævning (maksimalt 3 mdr. gammel), en skatteopgørelse (maksimalt 3 mdr. gammel), person-, dåbs- eller navneattest eller en forbrugsafregning.    

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00 | Weekender fra kl. 10.00 – 20.00

Ansøg om lån