Ansøg nemt om forbrugslån i dag

Få et lån op til 25.000 kr.

baggrund
baggrund
baggrund

Vælg beløb

4.000 kr.
1.000 kr
25.000 kr

Månedlig min. ydelse (rentebetaling)*

600 kr.

Første betalingsdato

xx.xx.xxxx

Samlet kreditbeløb

4.000 kr.

600 kr.

Månedlig min. ydelse (rentebetaling)*

xx.xx.xxxx

Første betalingsdato

4.000 kr.

Samlet kreditbeløb

Priseksempel på omkostninger
ved 12 måneders kredit


Samlede kreditomkostninger7.200 kr.
Samlet tilbagebetalingsbeløb11.200 kr.
Debitorrente (fast årlig)180%
ÅOP435,03%

Priseksempel på omkostninger ved 12 måneders kredit

Samlede kreditomkostninger7.200 kr.
Samlet tilbagebetalingsbeløb11.200 kr.
Debitorrente (fast årlig)180%
ÅOP435,03%

Kreditten ikke har nogen fast løbetid, og priseksemplet givet ud fra en antagelse om, at kreditten løber i 12 måneder, at kreditten tilbagebetales i 12 lige store månedlige betalinger, og at den endelige betaling indfrier kreditten inkl. renter og omkostninger. Uanset eksemplet bestemmer du dog selv, hvornår du vil indfri kreditten

Ansøg nu
EU låne-info

* ydelsen er betaling af den påløbne rente og medfører derfor ikke afdrag på kreditten.

Hvad er et forbrugslån?

Begrebet forbrugslån omfatter minilån, kviklån,  SMS-lån samt andre kortfristede lån. Forbrugslån karakteriserer sig ved at have en kortere ansøgningsproces, og en hurtigere behandling end traditionelle lån. Hos KreditNu er behandlingstiden blot 5-15 minutter, hvorfor du som kunde kan have dit lån på kontoen i løbet af ingen tid. Derudover kræver oprettelse af et forbrugslån hos os ingen sikkerhedsstillelse. Den information vi skal bruge til kreditvurdering af ansøgningen til et forbrugslån, henter vi digitalt ved dit samtykke.

Så nemt er det at

oprette et forbrugslån hos KreditNU

Ansøg og få svar på sms indenfor kort tid
baggrund
lendie mobil
Ansøg om lån

Hvad er et forbrugslån egnet til?

Et forbrugslån er det rette for dig, der står foran en weekendtur sidst på måneden, hvor SU’en er ved at være lille. Det kan også være du bare trænger til lidt ekstra selvforkælelse. Forbrugslån er derimod ikke et egnet lån til de helt store udgifter som huskøb eller bilkøb. Vi anbefaler heller ikke at bruge forbrugslån til langsigtede lånebehov, særligt hvis der er tale om at afbetale tidligere stiftet gæld.

Forbrugslån uden sikkerhed

Fordelen ved at tage et forbrugslån fremfor andre låntyper er, at der ikke kræves en redegørelse for, hvad pengene skal gå til. Der er altså ikke et krav om, at du skal have en specifik genstand for øje, som det for eksempel er tilfældet ved billån. Når man tager disse traditionelle lån, vil kreditor som regel også kræve sikkerhed i det, som lånet skal finansiere. Det betyder, at banken sædvanligvis vil have pant i aktivet i form af underpant. Derved beholder du som låntager det aktiv, som banken har pant i. Men hvis du ikke er i stand til at betale dit forbrugslån rettidigt, kan banken kræve aktivet solgt for at få de resterende penge tilbagebetalt. Når du tager et forbrugslån hos os, kræver vi ikke sikkerhedsstillelse for det lånte beløb.

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål til din ansøgning? Så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon  78 762 764  eller skrive til os her.

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00

Weekender fra kl. 10.00 – 20.00

Ansøg om lån

Vi klarer dokumentationen

En bank vil som regel kræve en række dokumentation for, at du, som kunde, kan blive godkendt til et forbrugslån. Dette omfatter sædvanligvis en låneplan, lønsedler, årsopgørelser og månedsbudget, hvorimod, at du hos KreditNU ikke skal fremlægge sådanne dokumenter. Vi foretager selv en kreditvurdering af dig som ansøger – du skal blot give en tilladelse hertil, hvilket tager få sekunder af din ansøgningsproces. Så indhenter vi de oplysninger, vi vurderer som nødvendige for at foretage den bedst mulige kreditvurdering til forbrugslån.

Krav og tilsyn med udbydere af forbrugslån

Der findes en række krav, som lånudbydere skal opfylde for at sikre din sikkerhed som forbruger, når du tager forbrugslån. Lånudbyderen skal blandt andet oplyse om:

  • det samlede kreditbeløb
  • debitorrenten
  • lånets løbetid
  • de årlige omkostninger i procent
  • betingelser for tilbagebetaling af lånet
  • oplysninger om eventuel fortrydelsesret
  • konsekvenserne ved at lånet ikke kan betales tilbage.

Der er ydermere krav til, at mange af disse oplysninger skal indgå i udlånsvirksomhedernes markedsføring af de lån, de udbyder. Du er dermed som låntager godt sikret under disse rammer. For at sikre, at udbydere af forbrugslån overholder alle disse krav om oplysninger, findes der tilsyn med denne form for virksomhed. Tilsynet føres primært af forbrugerombudsmanden under dennes generelle tilsyn, men der er ydermere tilsyn fra finanstilsynet, primært med henblik på at kontrollere eventuel hvidvask efter hvidvaskloven.

Hvad betyder debitorrenten?

Debitorrenten er den samlede årlige rente på lånet, og inkluderer også renters rente. Debitorrenten er en anelse højere på kortfristede lån, da renterne typisk tilskrives månedligt, end langfristede lån, hvor renterne typisk tilskrives pr. kvartal. Debitorrenten kan være fast eller variabel, hvilket vil sige, at den eksempelvis ændres hvert kvartal.

Hvad er forbrugslån ikke egnet til?

Forbrugslån er som sagt velegnede til mindre engangsudgifter. Hvad de ikke er velegnede til, er afbetaling af anden gæld. At optage forbrugslån for at dække tidligere lån, er vejen til at skabe en uhensigtsmæssig gældspiral uden ende. Det anbefales derfor ikke som en holdbar løsning, hvorfor det ikke er noget, vi ønsker at bidrage til. En måde at sikre, at vi ikke bidrager til denne uhensigtsmæssige spiral, er ved at foretage en grundig kreditvurdering af alle vores ansøgere. Dette indebærer blandt andet en vurdering af den enkeltes rådighedsbeløb, samt et opslag i RKI-registret.

Udregn det billigste forbrugslån

Kreditomkostningerne er det samlede beløb, som du i sidste ende betaler for de lånte penge. Herunder er renter og gebyrer. Når kreditomkostningerne lægges sammen med lånet, er resultatet det beløb, du som låntager ender med at betale for forbrugslånet. Dette beløb er udregnet i kroner, og ikke i procent, som det er tilfældet med de årlige omkostninger i procent. Se hvordan du finder det billigste forbrugslån i vores artikel.

Hvad betyder ÅOP for forbrugslån?

ÅOP, altså de årlige omkostninger i procent, er de samlede årlige udgifter ved et lån, anvist i procent af lånebeløbet. Her er ikke alene renten medregnet, men også gebyrer og stiftelsesomkostninger. Det er det mest effektive værktøj til at sammenligne priser på forbrugslån, da du som låntager ikke selv skal undersøge de forbundne udgifter enkeltvist.

Du skal dog være opmærksom på, at selvom ÅOP er velegnet til at sammenligne forbrugslån med samme løbetid, kan en sammenligning være misvisende, hvis der sammenlignes lån med forskellige løbetider. Du bør derfor tjekke de samlede kreditomkostninger i stedet for, da et langfristet lån kan have en lav ÅOP, men stadig være lige så dyrt som et kortfristet kviklån.

Fortrydelsesret på forbrugslån

Du har mulighed for at fortryde dit forbrugslån inden for 14 dage. Den 14 dages frist regnes fra aftalens indgåelse, eller fra dagen hvor aftalevilkårene modtages. Måden fortrydelsen som regel foregår er ved at give besked til långiveren. Ofte vil fremgangsmåden være specificeret i den aftale, du har indgået ved optagelsen af lånet. Så vil du fortryde dit forbrugslån, skal du starte med at læse aftalen. Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen om fortrydelse er sendt indenfor fristen.

Det er dog ikke altid gratis at fortryde dit forbrugslån. Som regel vil du, udover at skulle betale det lånte beløb tilbage, også betale renter for perioden, du har haft det lånte beløb til rådighed.

 Forbrugslån trods registrering i RKI?

RKI står for Ribers Kreditinformation, og er nu en del af Experian. Dette er almindeligt kendt som et register over såkaldte ’dårlige betalere’. Som privatperson, bliver man registreret hvis betalingsaftalen på det optagede forbrugslån misligholdes. Registeret kan tilgås af virksomheder, således de kan vurdere, om de bør låne dig penge. De fleste virksomheder låner ikke ud til personer i RKI. Derfor anbefaler vi også, at du får ryddet op i din økonomi, og at du ikke betaler gæld af med nye lån.

Der findes, trods denne hovedregel, virksomheder der alligevel tilbyder forbrugslån til folk, der er registreret i RKI. Dette kan bidrage til en dårlig spiral af lån, der optages for at dække tidligere forbrugslån. Dette er som sagt ikke nogen holdbar løsning for dig på sigt. Der findes hjemmesider og services, der kan hjælpe personer med at komme økonomisk tilbage på rette spor. Du kan blandt andet læse vores guide om håndtering af gæld. Eller du kan læse vores artikel om lån trods registrering i RKI.

Aldersgrænsen for forbrugslån

Hos udbydere af forbrugslån vil der som regel være en minimumsaldersgrænse for hvem der udlånes til. Mange steder er denne grænse sat ved 20, 21 eller 23 år. Hos KreditNU tilbyder vi forbrugslån til personer fra 23 til 70 år. Når du er 23 år, kan vi bedre vurdere din kreditværdighed, og om du har gæld, du ikke afdrager på.

Forbrugslån i fremtiden

Forbrugslån er meget omtalte i disse tider, da der især er kommet øget fokus få forretningsformen fra politisk side. Forbrugslånsvirksomheder er underlagt forbrugerombudsmandens tilsyn, samt et tilsyn fra Finanstilsynet.

Der er i 2018 stillet et lovforslag om yderligere krav til forbrugslånsvirksomheder. Udover at skulle opfylde de almindelige krav fra selskabsloven, skal medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i virksomheden opfylde nogle egnetheds- og hæderlighedskrav. Det er finanstilsynet, der skal vurdere om de pågældende medlemmer kan opnå denne godkendelse, som også betegnes som en ”Fit and proper” godkendelse.

Det lader til at kravene for at opnå denne godkendelse vil komme til at minde om dem, der i dag er kravene for godkendelse af medlemmerne i finansielle virksomheder. Godkendelsen skal opnås for, at et individ må være en del bestyrelsen, eller direktionen i en forbrugslånsvirksomhed.

Fit and proper krav til ledelsen

For at opnå godkendelse, skal medlemmerne dokumentere, at de har den tilstrækkelige faglige kompetence, erfaring og viden til at drive denne form for virksomhed. Derudover skal de have et godt omdømme og udvise integritet, uafhængighed og hæderlighed.

De nye krav til ledelses- og direktionsmedlemmer i forbrugslånsvirksomheder, adskiller sig dog fra kravene tilsvarende medlemmer i finansielle virksomheder. Der er endnu ikke lagt op til at skulle gælde et krav om obligatorisk efteruddannelse. Ens er dog, at forbrugslånsvirksomheder også fremover vil blive underlagt et løbende tilsyn fra finanstilsynet.

Finanstilsynet skal påse, at virksomhederne opfylder de betingelser, der ovenfor er beskrevet for at opretholde tilladelsen, samt ledelsesmedlemmernes opfyldelse af fit and proper-kravene.

Opsummering på forbrugslån

For at opsummere, er forbrugslån altså et overordnet navn for de fleste typer af kortfristede lån. Det er en type af lån, der er velegnet til akutte udgifter, eksempelvis regninger eller reparationer. De er derfor ikke egnet til at dække langsigtede behov eller dækning af anden gæld.

Rente

Renten på forbrugslån kan være en anelse højere end renten på banklån. Dog vejes det også op af en række fordele. Som låntager skal du blandt andet ikke redegøre for, hvad du skal pengene til, hvilket for mange kan være en afgørende faktor for at optage et lån. Vi forholder altså os blot til din økonomi, og om du har råd til at betale lånet tilbage. Ikke hvad lånet skal bruges på.

Dokumentation

En særlig fordel ved digitale lån, som forbrugslån, er, at de er væsentligt hurtigere at oprette, end det er at oprette et banklån. Processen tager blot få minutter, og der kræves ikke, at du som låntager skaffer en række dokumentation. Dette henter vi, som långiver, selv via Nordic API Gateway. Dertil skal du heller ikke stille sikkerhed for lånet.

Fortrydelsesret

Som med alle andre låntyper, er der en fortrydelsesfrist på 14 dage på forbrugslån. Du skal dog være opmærksom på, at en fortrydelse indebærer, du skal betale det lånte beløb tilbage. Derudover skal du også betale de renter, der er påløbet, imens du har haft lånet tilgængeligt. Det betyder dermed, at fortrydelse af et forbrugslån altså ikke er fuldstændig gratis.

Lån trods RKI?

De fleste vil kunne tage et forbrugslån. Dog gælder det for de fleste udbydere, at der ikke tilbydes forbrugslån til personer under en vis alder eller personer registreret i RKI. Det er dog ikke udelukket, at du senere kan optage forbrugslån. Du skal blot betale dine udeståender til dine kreditorer, således du ikke længere er registreret i RKI.

Den bedste måde at finde ud af, hvad hvilket forbrugslån er det bedste for dig, er at sammenligne de forskellige udbyderes ÅOP. Dermed får du mulighed for at se, hvad den samlede pris for lånet i sidste ende er. Vil du sammenligne et langfristet lån med et kortfristet, bør du i stedet sammenligne kreditomkostningerne på de forskellige lån. Se dine muligheder for at låne hos os i vores låneberegner øverst på siden.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00 | Weekender fra kl. 10.00 – 20.00

Ansøg om lån