fbpx Skip to main content

Læsetid: 6 minutter

Bor du til leje, har du mulighed for at søge om boligstøtte. Det er et økonomisk tilskud, du modtager hver måned fra Udbetaling Danmark. Enten modtager du pengene som en overførsel, eller også modtager din boligforening pengene og fratrækker beløbet fra din husleje, således du får en lavere husleje. Hvis du gerne vil vide mere om boligstøtte, hvordan du beregner din boligstøtte, og om hvorvidt du er berettiget til boligstøtte, kan du læse meget mere om det her på siden.

Læs også: Sådan får du sommerstemning i lejligheden, huset og haven.

Beregn din boligstøtte

Hvor meget du kan få i boligstøtte, afhænger først og fremmest af din indkomst og huslejens størrelse. Når din boligstøtte skal beregnes, indtaster du blot en række forskellige oplysninger omkring husstanden, din indkomst og boligens husleje og størrelse. Dette indgår i udregningen af din indkomst:

  • Løn
  • Evt. offentlig forsørgelse (SU, dagpenge, etc.)
  • Indtægt fra virksomhed
  • Kapitalindkomst.

Udbetaling Danmark ser også på din formue, men gæld fra for eksempel forbrugslån tælles ikke med. Det er kun, hvis du har gæld til det offentligt, at det har betydning for din boligstøtte. Du kan se, hvor meget du vil kunne få i boligstøtte ved at benytte borger.dk’s boligstøtte beregner her. Vær opmærksom på, at beregningen er vejledende og din endelige boligstøtte kan muligvis afvige.

Satser for boligstøtte i 2022

Hvis du gerne vil vide de forskellige boligstøtte satser, så har vi gjort det enkelt for dig og lavet en samlet oversigt lige herunder:

Gruppe Antal børn Maks. Udbetalt boligstøtte pr. måned
Lejer og ikke pensionist 0 1.039 kroner
1-3 3.654 kroner
4+ 4.568 kroner
Folkepensionister 0-3 4.230 kroner
4+ 5.228 kroner
Førtidspensionister (gammel ordning) 0-3 4.230 kroner
4+ 5.228 kroner
Førtidspensionister (ny ordning) 0-3 3.654 kroner
4+ 4.568 kroner

Har du ret til boligstøtte?

Du kan søge om boligstøtte, hvis du bor til leje. Du kan derfor ikke søge om boligstøtte, hvis du ejer en bolig – medmindre du altså er folke- eller førtidspensionist. I så fald har du mulighed for at få boligstøtte, hvis du har en ejer- eller andelslejlighed. Denne form for boligstøtte gives dog ikke på samme vilkår, som almindelig boligstøtte. Der er nemlig her tale om et såkaldt boligstøttelån.

Hvilke regler er der for boligstøtte?

Får du boligstøtte er der en række forskellige regler, du skal være opmærksom på. Det er vigtigt, at du har styr på disse, da du kan risikere at skulle tilbage din udbetalte boligstøtte. Og er din økonomi afhængig af boligstøtten, kan det let blive dyrt for dig.

Som tommelfingerregel skal du være opmærksom på, at der sker ændringer i din husstand eller din indkomst. Gør der det, skal Udbetaling Danmark have det at vide. Disse ændringer kunne for eksempel være:

  • Du får en ny roommate
  • Din indkomst stiger eller falder
  • Du skal flytte
  • Du har et barn, der fylder 18 år.

Din boligstøtte følger ikke automatisk med dig, når du flytter. Derfor er det særlig vigtigt, at du gør Udbetaling Danmark opmærksom på dette. Dermed undgår du at skulle betale eventuelt for meget udbetalt boligstøtte tilbage. Har du børn og fylder et af disse 18 år, skal du også oplyse dette til Udbetaling Danmark, da din boligstøtte i så fald vil ændre sig. Derudover skal dit barn over 18 år også skrive under som solidarisk hæfter, og skal du betale boligstøtte tilbage, er dit barn medansvarlig for at betale støtten tilbage. Læs mere uddybende omkring de forskellige boligstøtteregler på borger.dk.

Boligstøtte regler

Boligstøttelån

Hvis du ansøger om boligstøtte, når du bor i en andels- eller ejerlejlighed, og du er folke- eller førtidspensionist, så udbetales boligstøtten som sagt som et lån. Der er her forskellige regler og vilkår, som du skal overholde og opfylde, før du kan få boligstøttelån. Disse er:

Andelsbolig:

Hvis du bor i en andelsbolig, skal du skrive under på en gældserklæring. Det betyder, at du personligt hæfter for gælden, og at du dermed er forpligtet til at betale dit boligstøttelån tilbage. I tilfælde af, at du ikke ejer andelslejligheden, skal ejeren også underskrive erklæringen.

Ejerbolig:

Ejer du boligen, skal du ligeledes også underskrive en gældserklæring. Ligesom med andelsboligejeren, så hæfter du også for gælden personligt, ligesom en evt. ejer af boligen også skal underskrive erklæringen. Der er dog nogle andre regler, du også skal følge. Blandt andet skal du stille sikkerhed for lånet, og så skal du have et tinglyst ejerpantebrev eller skadesløsbrev. Derudover kan du ikke få boligstøttelån, hvis du har et lån til at betale ejendomsskatter.

Ligesom med alle andre lån, skal du også betale dit boligstøttelån tilbage. Det sker, hvis du vælger at sælge din andels- eller ejerlejlighed. Det er Udbetaling Danmark, som giver dig besked om, hvor meget du skylder, og hvornår du skal betale din regning. Vær opmærksom på at boligstøttelånet løber med renter. Er du ikke i stand til at betale lånet tilbage, kan du flytte gælden over i din nye andels- eller ejerbolig, såfremt du bor i en andelsbolig. Bor du i en ejerbolig kan du også flytte gælden over i din nye andels- eller ejerbolig – du skal blot betale 15 % af gælden først.

Du har også mulighed for at lave en afdragsordning med Udbetaling Danmark, hvis du ikke er i stand til at betale lånet af på én gang. Såfremt det heller ikke er muligt at overholde denne afdragsordning, så vil din gæld blive sendt til Gældsstyrelsen. Skulle det ske, at du dør i din andels- eller ejerbolig, så vil gælden fra dit boligstøttelån blive afregnet i boet.

Regler ved forældrekøb

Du kan faktisk godt få boligstøtte, hvis du bor i en lejlighed, som dine forældre har købt til dig. Det kræver blot, at du er registreret som værende lejer af boligen. Det vil sige, at det er dine forældre, som ejer lejligheden, og der skal derfor også være udarbejdet en lejekontrakt imellem dine forældre og dig. Du skal ligeledes også betale en månedlig husleje til dem. Huslejen skal være retvisende og afspejle markedsniveauet, så dine forældre må ikke sætte huslejen til at være et symbolsk beløb. Dog kan dine forældre faktisk også give dig en skattefri gave på op til 67.100 kroner i 2020, hvilket svarer til knap 5600 kroner om måneden.

Sådan får du boligstøtte som studerende

Er du studerende, søger du boligstøtte på samme vilkår som alle andre. Du skal dog som minimum have dit eget køkken eller tekøkken, som du ikke deler med andre, før du kan få boligstøtte. Derudover er det også et krav, at du bor til leje på et værelse i en lejlighed, som er egnet til udlejning. Du kan derfor ikke få boligstøtte, hvis du lejer et ”værelse” i en 1-værelseslejlighed. Er du studerende, og deler du lejlighed med andre, er det også kun én i husstanden som kan modtage boligstøtten.

Søg boligstøtte

Hvis du gerne vil søge om boligstøtte, er det heldigvis ganske enkelt. Du skal blot følge dette link til borger.dk og følge deres guide. Du bør dog være opmærksom på, at der kan være en længere behandlingstid på op til 10 uger. Du kan få boligstøtte med tilbagevirkende kraft (tidligst til din indflytningsdato), hvis du søger inden for 30 dage efter indflytning.

Martin Nielsen

Author Martin Nielsen

More posts by Martin Nielsen